Visst är det svårt att skydda sitt hem helt och hållet från tjuvar. Vill man vara skyddad till 100 procent är det praktiskt taget omöjligt, till och med. Som tur är, är de allra flesta inbrott inte utföra av riktigt duktiga inbrottstjuvar. Snarare är det amatörer som ligger bakom merparten av alla inbrott. För att skydda sig mot dessa kan det räcka med ett larm och ett par andra enklare åtgärder.

Planera ett ”inbrott” hos dig själv

Ett effektivt sätt att hitta svagheter i din hemsäkerhet är att planera ett inbrott på dig själv. Genom att göra det här kan du upptäcka uppenbara brister i säkerheten, som du kanske inte har tänkt på förut. Försök att tänka som en inbrottstjuv. Vilka alternativa vägar finns det in? Fönster, altandörr? Se dock till att ditt larm inte går av på riktigt, och orsakar en utryckning hos vaktbolaget.

Allmänna säkerhetsåtgärder

Bara för att du har ett larm är det dumt att inte vidta allmänna, men effektiva, säkerhetsåtgärder. Till exempel:

  • Lås alltid dörrar. Även om du bara ska vara ute ett kort tag. Många av de inbrott som görs sker när en tjuv bara kan gå in genom ytterdörr, altandörr eller ett fönster. Att sätta på larmet är kanske onödigt om du ska vara borta i fem minuter, men just låsa är något man inte bör undvika.
  • Om du tappar dina nycklar. När du har tappat nycklarna bör du givetvis leta efter dem först. Om du inte hittar dem på relativt kort tid, bör du byta ut låsen så fort det bara går. Hör av dig till en låssmed.
  • Vidta försiktighet när du anlitar en firma. Att anlita hantverkare, städare eller andra yrkesgrupper in till hemmet kan kännas lite nervöst. Kolla alltid upp referenser innan du släpper in någon i hemmet, när du inte är där.

Behöver du två larm?

Ett effektivt sätt att få fast även skickliga inbrottstjuvar, är att ha två larm installerade. Ett har man relativt synligt och som låter högt. Det andra larmar i tysthet. Det kan då hända att tjuven klipper av det ljudande larmet och tror att läget är under kontroll. Det tysta larmet hörs givetvis inte – och förhoppningsvis hinner tjuven tas fast.