Att ha koll på tiden är en utmaning inte bara för barn utan även för vuxna. Som barn har man dock en tendens att helt tappa begrepp om tid när leken är i full gång! När man får sin första klocka blir det betydligt enklare att hålla uppsikt på vad klockan är och när det är tid att ta sig hemåt. För många har mobiltelefonerna i stor utsträckning ersatt traditionella armbandsur. Detta kan lätt bli en fälla då batteriet har en begränsad laddningskapacitet som skall delas mellan klocka, spel, sms och kamera. Genom att ha en GPS klocka kan man få flera av fördelarna med en mobiltelefon, utan att för den sakens skull behöva dela uppmärksamheten.

GPS klockor för barn

För vuxna är GPS klockor ofta förknippade med fritids sysslor. Att mäta hur långt man färdats under en springtur kan vara både stimulerande och viktigt för att mäta framgång när det blir fråga om träning. GPS klockor för barn har istället fokus på säkerhet. Om någonting skulle hända, eller om barnet inte kommer hem i tid, kan man via GPS se var han eller hon finns för tillfället. Detta är en säkerhetsåtgärd som kan visa sig viktig!

Att man skall kunna använda sin klocka hela tiden är en av grundförutsättningarna för att den skall fylla sin funktion. Om man behöver ta av sin GPS klocka kan man snabbt glömma var man har den. Företag som erbjuder GPS klocka för barn har därför varit noga i tillverkningen. Varje klocka skall klara tuffa lekar, klättring, vatten och stötar. På så vis behöver man aldrig lägga ifrån sig klockan under dagen. Risken för stöld minskar radikalt i och med detta.

I en tid när skärmar används dagligen kan det vara skönt med en produkt som inte exponerar barnet för all information i världen samtidigt. En GPS klocka är inte bara till för de som är för unga för att ha en telefon. Den är även att föredra för de som vill minimera skärmtiden till förmån för riktiga lekar i skogen. Att motionera tillsammans, leka, simma, klättra eller göra vad helst man upplever roligt är helt görbart även med en modern GPS klocka. Den kommer inte att gå sönder i första taget och är tillverkad för att fungera optimalt på så låg energibank som möjligt.

Besök sidan om GPS klocka för barn och se vad som funkar.