Även om man försöker tänka sig för så man håller dörren låst och fönster stängda när man inte är i hemmet, finns de risk för att någon tar sig in. Det är många som oroar sig för att få inbrott och i perioder har det förekommit en rad inbrott i hushåll runt om i landet. Sedan lång tid tillbaks har det visat sig att grannsamverkan är någonting som verkligen hjälper till och som kraftigt minskar brott i området. Att hålla utkik och ta hand om varandra spelar stor roll! Dock skall det inte gå till överdrift och resultera i garden som dömer hur som helst. Istället rekommenderas sunt förnuft och bra säkerhet.

Larm och säkerhet

Fler hus än någonsin är idag utrustade med säkerhetslösningar för att stoppa eventuella försök att bryta sig in. Det finns en hel del larmföretag som jobbar med att åka ut på larm om någon försöker ta sig in i en bostad var det finns larm, medan andra arbetar med försäljning och installation av säkerhetsdörrar och lås. Det är upp till var och en att komma fram till vad han eller hon känner för att investera när det gäller säkerhet och larm. Det man kan säga är dock att det finns en klar fördel i att göra vissa justeringar för att minska risken för inbrott. En säkerhetsdörr står emot en hel del inbrottsförsök. Dessutom sänker den premien på aktuell hemförsäkring hos de allra flesta försäkringsbolagen i landet.

Det är svårt att helt och hållet bli av med brott i ett grannskap även om man går in för det. Kanske handlar det till viss del om en tillfällighet när en gata drabbas flera gånger med korta intervall men att samverka och att tänka på vad för lås och dörrar man har till huset, är faktorer som kan ha stor inverkan på ifall någon lyckas ta sig in eller inte.