Det finns cyklar och så finns det Skeppshult. För över 100 år sedan rullade den första Skeppshult-cykeln ut ifrån Albert Samuelsons verkstad i Småland. Detta var starten för en stilbildare inom cyklar både i Sverige och internationellt. Genom åren har de kommit att genomgå vissa förändringar och moderniseringsfaser. Samtidigt är mycket av Skeppshult-cyklarna tillverkade på samma sätt som när det började ta fart på riktigt. Då gick de under namnet skogsstjärnan. -Ett namn som därefter kom att ändras till Smålands original. Tillverkningen av Skeppshultcyklar gick vidare från broder till broder och 23 år efter starten var Arvid Samuelsson den som höll i verksamheten.

En större marknad

Ser man till historien bakom detta mytomspunna Svenska företag, har det funnits en serie kritiska faser. Den första sedan starten kan ha varit tillverkningen av trehjulingar. I och med att de började tillverka barncyklar kunde de bredda sin målgrupp och nå ut till fler. Under årens lopp har Skeppshult kommit att introducera en uppsjö cyklar, kälkar, transportcyklar och kärror. Drivkraften har genomgående handlat om en nyfikenhet för teknik och material samt en vilja att tillverka världens bästa cyklar! Flera av deras modeller bär drag från de initiala produktionerna och de är ett av få cykelmärken som erhållit designpriser för sina cyklar!

Från material till produkt

Skeppshult är ett av de företag som hållit fast vid sina rötter och som inte utarmat sina produkter till förmån för billigare material eller delar. Tvärtom har man försett marknaden med kvalitet som är svår att hitta någon annanstans. Produktionen sker i Skeppshult där man ekrar, svetsar, lackar och monterar. Viktigt att poängtera är dock att det inte är en konservativ organisation. Faktum är att vägen framåt, till innovation, inneburit att ta till vara de ideal som en gång formade verkstaden.

Vissa drar sig för att köpa en cykel som inte är tillverkad i aluminium och andra lätta material. Orsaken till detta är begriplig. -De har aldrig testat en Skeppshultcykel! Här tillverkar man ramen i stål från SSAB i Luleå. Trots detta faktum väger flera av deras modeller inte mer än cyklar byggda i lättare material. Ramarna har alla fördelar som kommer med riktigt stål och ramarna har en tålighet som inte går att jämföra med några andra. Allting pulverlackas på plats i Småland vilket också är en faktor att ha med i beräkningarna. Kvaliteten är vad som burit dessa produkter och någonting som gör att efterfrågan fortsätter. För mer information om Skeppshult cyklar rekommenderas denna butik.